ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำกิจกรรมใหม่!!

นอกจาก 8 กิจกรรมหลักในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 นี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรมสำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook