( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

รายชื่อผู้สมัครในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนผู้สมัคร
(ทีม)
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
6 สิงหาคม 2560118
2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
6 สิงหาคม 256039
3
การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ระดับม.ต้น
ออนไลน์ถึง 15 สิงหาคม 2560 หรือสมัครหน้างาน40
4
การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
6 สิงหาคม 256088
5
การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
6 สิงหาคม 256082
6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
6 สิงหาคม 2560 รับไม่เกิน 25 ทีม15
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย
สมัครและตรวจสอบรายชื่อหน้างาน-
8
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและซีพลัสพลัสระดับมัธยม
12 สิงหาคม 256014
9
การแข่งขันพัฒนารูปจำลองซอฟต์แวร์(Mockup Contest)ระดับมัธยม
12 สิงหาคม 25607
10
การประกวดคลิปวีดีโอ
15 สิงหาคม 256018
11
การประกวดเว็ปไซต์ระดับมัธยมศึกษา
11 สิงหาคม 25608