ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 พบกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงวิทยาศาสตร์ นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงาน
  กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
  รายชื่อโครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น

กิจกรรมภายในงาน /สมัครแข่งขัน

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ