( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

รายชื่อผู้สมัครในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนผู้สมัคร
(ทีม)
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
4 สิงหาคม 256186
2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
4 สิงหาคม 256136
3
การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ระดับม.ต้น
4 สิงหาคม 256129
4
การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
4 สิงหาคม 2561-
5
การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
4 สิงหาคม 256178
6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
12 สิงหาคม 25618
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย
สมัครแข่งขันหน้างาน-
8
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและซีพลัสพลัสระดับมัธยม
15 สิงหาคม 25617
9
การแข่งขันพัฒนารูปจำลองซอฟต์แวร์(Mockup Contest)ระดับมัธยม
15 สิงหาคม 25616
10
การประกวดคลิปวีดีโอ
15 สิงหาคม 25617
11
การแข่งขัน E-Sport(ROV)
14 สิงหาคม 25618
12
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ่ประเภทแม่นยำ
สมัครกิจกรรมนี้ตรวจสอบรายชื่อ
13
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
สมัครกิจกรรมนี้ตรวจสอบรายชื่อ
14
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนาน
สมัครกิจกรรมนี้ตรวจสอบรายชื่อ