( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

รายชื่อผู้สมัครในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนผู้สมัคร
(ทีม)
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
9 สิงหาคม 2562125
2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
9 สิงหาคม 256239
3
การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ระดับม.ต้น
ขยายถึง 14 สิงหาคม 2562(และรับสมัครหน้างานด้วย)33
4
การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

> กำหนดการประกวดโครงงานม.ต้น
> ข้อปฏิบัติในการรับเงินรางวัล
9 สิงหาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ
5
การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
9 สิงหาคม 256297
6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
9 สิงหาคม 256212
7
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและซีพลัสพลัสระดับมัธยม
14 สิงหาคม 256216
8
การประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น”
9 สิงหาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ
9
การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 สิงหาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ
10
การแข่งขันพัฒนารูปจำลองซอฟต์แวร์(Mockup Contest)ระดับมัธยม
14 สิงหาคม 256217
11
การประกวดคลิปวีดีโอระดับมัธยม/อาชีวศึกษา
13 สิงหาคม 25628
12
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ
14 สิงหาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ